Oslo Havn logo Oslo Kommune
Rydder havna med droner

Rydder havna med droner

Edvin Wibetoe i Oslo Havn sørger for at ny teknologi holder havnebassenget rent.

PUBLISERT: 27.01.2023

Dagens fangst: To elektriske sparkesykler.

Tekst og foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Edvin Wibetoe kikker nøye på mobilskjermen sin. Den er koblet til undervannsdronen som nettopp forsvant ned i dypet ved Rådhusbryggene i Oslo. Akkurat nå strømmer den videobilder opp fra bunnen av havnebassenget, ingeniøren rynker panna et øyeblikk. Han har fått øye på en kjent fasong der nede.

– Jøss! Det er jo en elektrisk sparkesykkel!

Edvin fisker opp to elektriske sparkesykler ved Rådhusbryggene.

 

Det digitale øyet under overflaten hjelper Edvin Wibetoe å se det som er umulig å se fra land. Oslo Havn var en av de første som bestilte denne Trondheims-utviklede dronen, og de har nå to ulike modeller som utforsker hva som finnes på bunnen i havneområdene.  

– Den andre dronen har vi bestilt en gripeklo til, så den faktisk kan ta tak i småting og få dem med seg opp!  

Overingeniør Edvin Wibetoe sender dronen ned i dypet på jakt etter søppel.

Flytende elektrisk drevet søppelbøtte

Oslo Havn er et kommunalt foretak med dype røtter i hovedstaden: Virksomheten ble opprettet allerede i 1735, og har i dag ansvar for trafikken i havna – fra store cruiseskip og containerskip og ned til småbåtene som legger til kai.   

I tillegg sørger Oslo Havn for å forvalte både eiendommer og tekniske installasjoner til beste for byen.  

Det betyr at Oslo Havn også er en pådriver for at Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål: Målet er å kutte 85 prosent av klimautslippene i havna innen 2030, og på sikt gjøre havna helt utslippsfri.  

Edvin Wibetoe bruker både kunnskap og faglig nysgjerrighet for å bidra til at havna blir et renere sted. Noen meter unna oss ligger en annen av Edvins innretninger og arbeider med saken i det stille: En flytende, elektrisk drevet søppelbøtte, som selv sørger for å trekke til seg plast og annet avfall som flyter langs bryggene.  

Men akkurat nå har dronen funnet mer der nede på bunnen. Edvin blir ivrig:

– Har du sett! Det er faktisk to elektriske sparkesykler her! Hold denne, jeg må hente noe å fiske dem opp med!  

Vi tar vare på kontrollkonsollen, mens Edvin henter en båtshake og løfter de to dryppende våte sparkesyklene ut av vannet og opp på brygga. Han scanner kodene på begge, og varsler selskapene som leier dem ut.  

– Det er jo utrolig at noen føler glede ved å kaste sånt i vannet. Men det er jo fint at vi fant dem.  

Publikum bidrar

Dronene var nye i fjor, og ble anskaffet for å kartlegge situasjonen på bunnen av havnebassenget. Og Oslo Havn er ikke alene om å ville rydde opp.  

– Noe jeg setter stor pris på, er hobbydykkerne som med jevne mellomrom tar kontakt med oss for å bidra til å rydde bunnen i havnebassenget. Da bruker vi dronene til å kartlegge hvor behovet er størst. Det er helt fantastisk at byboerne tilbyr seg å hjelpe på denne måten.  

Edvin heiser dronen opp av vannet og går videre bort til den flytende søppelkassa. Nyvinningen er produsert i Tønsberg av et selskap som til vanlig rydder oljesøl og ligger gjemt innerst i et hjørne, to-tre meter under kaikanten ved Rådhusbrygge 3.

– Denne her er virkelig en trofast arbeider. Den samler avfall døgnet rundt, alt vi trenger å gjøre er å heise opp bøtta og tømme den med jevne mellomrom, forklarer Edvin.

Han peker ned mot en svart bøtte med mange små hull i, som er plassert mellom flyteelementer i overflaten. En sugepumpe trekker vannstrømmen ned gjennom bøtta. Dragsuget trekker hele tiden til seg flytende søppel, som dras ned i bøtta og blir der – mens vannet strømmer videre gjennom hullene og ut igjen.

 – Vi ble så imponert over løsningen at vi nå har samarbeidet med produsenten om å utvikle en mye større utgave. Den har 1000 liter kapasitet i stedet for 30 – og skal nå plasseres innerst i vika mellom Grønlia og Sørenga. Målet er å fange opp plast og annet småavfall som kommer med Akerselva.  

Denne nyvinningen er produsert i Tønsberg, av et selskap som til vanlig rydder oljesøl, og ligger gjemt innerst i et hjørne, to-tre meter under kaikanten ved Rådhusbrygge 3.

 

Elektrisk bilpark

Edvin Wibetoe er smittende entusiastisk der han bærer sekken med nyfanget plastsøppel inn i den elektriske varebilen med Oslo Havn-logo. Som ledende ingeniør for de tekniske løsningene i havna, har han også ansvar for å gjøre bilparken så utslippsfri som mulig.  

– De aller fleste av Oslo Havns person- og varebiler er nå elektriske, og på de største varebilene og båtene har vi byttet fra diesel til syntetisk framstilt og klimanøytralt biodrivstoff – laget på mat- og slakteavfall. Med egen tank og pumpe på havna fungerer det utmerket.  

Som bilpendler mellom familiens hjem i Vestby og kontoret på Sjursøya har Edvin også gjort noen grep privat. I garasjen hjemme står det nå kun elektriske biler.  

– De har litt mindre plass enn den gamle stasjonsvogna, men vi pakker bare smartere. I påsken dro vi til Tynset med taket fullt av bagasje, og to voksne, to barn og to kaniner inni. Med to små ladestopp underveis gikk det helt fint, det også!

Overingeniør Edvin Wibetoe.

   

OSLO HAVN OG MILJØET:  

NULLUTSLIPP: Oslo Havn vil ta føringen i bruken av utslippsfrie løsninger, og har vedtatt et mål om å redusere utslipp med 85% innen 2030, og komme ned på null utslipp innen 2050.

LANDSTRØM: I 2020 skal alle ferger som går mellom Oslo og Danmark/Tyskland bruke landstrøm når de ligger til kai i Oslo. Dette betyr et utslippskutt på 5 000 tonn CO2 årlig.  

ELEKTRISK SKIFTE: Oslo Havn har allerede en flåte elektriske kjøretøyer som betjener vann- og avfallstjenester for cruiseskipene, og har lagt om til fossilfri biodiesel på de øvrige kjøretøyene.  

DEN GRØNNE SJØVEIEN: Et containerskip som kommer til Oslo, har plass til gods tilsvarende 400 vogntog på veiene. Oslo Havn arbeider for å øke andelen gods som velger den grønne sjøveien.  

RYDDEBÅT I VERDENSKLASSE: Oslo Havns miljøbåt «Pelikan» har i løpet av de siste 30 åra ryddet 1 500 tonn søppel og drivgods i havna. Nå får Oslo Havn en ny, elektrisk versjon, som blir en av de mest miljøvennlige havnebåtene i verden. 

REN FJORD - ALLES ANSVAR
Alle har et ansvar for ikke å forsøple fjorden. Det ikke er lov til å forurense og hovedprinsippet er at forurenser betaler.  Oslo Havn holder havneområdene rene og ryddige slik at søppel ikke havner i sjøen. Oslo Havn bistår og samarbeider der vi kan for å holde fjorden ren, sammen med andre aktører. Vi utvikler og tar i bruk grønn teknologi for å holde fjorden ren.

Oslo Havn ledet Oslo kommunes opprydningsprosjekt, Ren Oslofjord som i årene 2006 – 2011 fjernet gamle miljøsynder fra sjøbunnen. Overvåkning i 2019 viser at sjøbunnen fortsatt er ren, og at marine dyr og planter etablerer seg. Til glede for byens befolkning og livet i fjorden.   

TRYGG HÅNDTERING AV SKIPSAVFALL
Avfallsplanen for Oslo Havn viser hvordan havnen håndterer eget avfall og følger opp og yter tjenester knyttet til avfall som leveres fra skip. Passasjerskip må betale en fast sum per passasjer uavhengig om de leverer avfall eller ikke. Dette sikrer faste gode løsninger som håndtere alle typer avfall fra skip på sikker og forsvarlig måte.  

Se filmen om Edvin her :

https://www.youtube.com/watch?v=6NV7-f4N3U8

Les også vår samlesak om miljøproduktene som skal hjelpe oss med å holde havneområdene og havnebassengene rene:

https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/gronn-teknologi-mot-plast-i-oslofjorden/