Oppgradering på havnevegen

I uke 36 starter arbeidet med å oppgradere og legge ny asfalt på deler av havnevegen.

Publisert: 01.09.2021

Havneveien
Får ny asfalt. Deler av havnevegen,  fra rundkjøringen ved Bring til rundkjøringen ved Sjursøya oppgraderes.

Arbeidet utføres på kveld og natt og vil være ferdig i slutten av september.  

Vedlikeholdsarbeidet vil pågå etter vanlig arbeidstid fra kl.18- 06 slik at havnetrafikken går som normalt.  

Arbeidet omfatter heving av kantstein, skifte kummer og sluk samt fresing og asfaltering. Vaktmesterkompaniet er entrepenør.