Havnestyret

13. oktober 2016 utnevne Byrådet nytt havnestyre for perioden 2015-2019. Styret i Oslo Havn KF har ti medlemmer. Styret består av seks politisk oppnevnte medlemmer, én brukerrepresentant, ett fylkesoppnevnt medlem og to representanter fra de ansatte.

Politisk oppnevnte

    


Havnestyret

Roger Schjerva (A)

Styrets leder


Foto høy oppløsning

 

Havnestyret

Erling Lae (H)

Nestleder

 

 

Havnestyret

Hilde Singsaas (A)

Styremedlem

 

Havnestyret

Merete Agerbak-Jensen (H)

Styremedlem

 

Havnestyret

Silje Kjosbakken (Rødt)

Styremedlem


  

Havnestyret

Geir Rognlien Elgvin (MDG)

Styremedlem

Brukernes representant

 

Fylkesrepresentant

 

 

Havnestyret

Tom Haugvad 

Styremedlem

 

Havnestyret

Lars Birger Salvesen

Styremedlem

 

 

 

Ansattes representanter

    

Havnestyret

Kenneth Gromsrud

Styremedlem

 

 

Havnestyret

Ola Laskemoen

Styremedlem

 

 

 

 

    
     

Les mer om havnestyremedlemmene.