Varsel om høy vannstand

Det er varslet svært høy vannstand i Sør-Norge natt til onsdag, estimert til 90-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Høyest nær Oslo. Det anbefales å sjekke fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander.

Se varsel fra Meterologisk Institutt.